Retour à Elliant - Återresa till Elliant

Comme je pense que vous l’avez compris, je suis revenu à Elliant ! Bien sûr par train comme quand je suis allé à Vänersborg :)

 

Nu är jag tillbaka i Elliant sedan några dagar tillbaka. Även denna gång tog jag tåget :)

Le train entre Göteborg et Malmö est un train de longue distance. Pour l’instant, seulement 50% des sièges peuvent être occupés, à cause d’une décision du gouvernement suédois.

 

Tåget mellan Göteborg och Malmö var ett långdistanståg och för tillfället får de ju fylla max 50% av sätena, lite skillnad mot hur det var i Frankrike får ni se lite längre fram ;)

 

 

 Je n’avais pas trop de temps pour changer de train à Malmö et j’avais peur que cette gare soit très grande et qu’il soit difficile de trouver le quai. Mais la gare n’était pas trop grande en fait et j’ai pu arrêter un instant et prendre une photo d’une interdiction que je trouvais marrante.

 

Jag hade inte allt för lång tid för att byta tåg i Malmö och eftersom jag aldrig hade varit på Malmö station innan så var jag rädd att det skulle vara en jättestor järnvägsstation och att det skulle vara svårt att hitta rätt perrong. Som tur var den inte alltför stor och jag hade till och med tid att stanna till och ta ett kort av ett förbud som jag fann underhållande.

Au quai il y avait une projection comme si on était dans un train en basse vitesse et regardait la nature. Hélas, je ne peux pas mettre des vidéos sur mon blog (or, je n’ai pas compris comment faire), mais voici une photo.

 

På perrongen projicerades bilder mot en vägg så man fick känslan av att sitta vid ett fönster i ett långsamtgående tåg och titta ut på omgivningen. Tyvärr kan jag inte  lägga ut videos på bloggen (eller har åtminstone inte fattat hur det går till), men här är i alla fall ett foto.


A Trelleborg, on n’était que deux passagers sans véhicule qui allaient au bateau en Allemagne, et on était les premiers à bord. Il y a plusieurs escaliers pour atteindre le pont où on passe les six heures de trajet. Ça allait pour moi avec mon sac à dos léger, mais la fille qui venait avec moi, elle en avait deux valises très lourdes. Je l'ai aidé et on a commencé à se parler. Comme c’était son premier voyage avec ce ferry je lui ai montré tout ce que je savais du bateau (pas grand-chose) et puis j’ai profité du soleil qui brillait.

 

I Trelleborg var vi bara två passagerare som reste utan fordon och vi var det första att stiga ombord. Det är ganska många trappor för att komma till däcket där man vistas under resan och för mig var det inga problem eftersom jag hade en tågluffarryggsäck som dessutom var lätt packad, men för tjejen som också var fotpassagerare var livet hårdare. Hon hade två tunga resväskor, så jag hjälpte henne att bära och vi började att prata. Det var hennes första båtfärd med den här färjan så väl uppe på rätt däck lärde jag henne allt jag kunde om den här båten (det gick ganska fort). Sedan gick jag ut och njöt av solen.

Le ferry est parti une heure plus tard que prévu, mais il n’est arrivé que quinze minutes en retard. La fille avec les valises et moi avons été transportées par un bus pour aller au terminal du ferry où son mari l’attendait. J’ai demandé s’il pouvait me conduire à la gare. Pas de problème. Je pense que cette quart d’heure en voiture avec la musique, le noir et la bonne compagnie étaient les meilleurs de tout le voyage.

 

Färjan kastade loss en timme senare än planerat, men den anlände ändå inte mer än en kvart för sent. Tillsammans med tjejen med de tunga väskorna åkte jag buss mellan hamnen och färjeterminalen, där min nya bekantskaps make satt och väntade i sin kompis bil. Försynt frågade jag om jag kanske kunde få skjuts till tågstationen? Inga problem. Jag tror faktiskt att den här kvarten bekvämt nersjunken i ett bilsäte, omgiven av ett behagligt mörker, vacker musik och vänliga människor var de bästa femton minutrarna på hela resan.

 

A la gare j’étais très soulagé, je n’allais pas rater le train à Schwerin. J’ai pris le temps de lire les messages de France. Tout le monde voulait m’informer qu’un nouveau confinement s’approchait. Je ne savais pas quoi penser. Merci de me dire bienvenu Macron ; est-ce que j’allais prendre un taxi et retourner avec le ferry ? Non, évidemment pas. La France me manquait trop et je voulais vraiment profiter de ces derniers mois qui me restent en France.

 

Väl framme på tågstationen kände jag mig verkligen lättad, jag skulle inte missa tåget till Schwerin. Jag tog mig tid att läsa alla meddelanden jag fått från olika personer i Frankrike. Det de ville förmedla till mig var att Frankrike nu skulle stänga ner, igen. Jag visste inte riktigt vad jag skulle tänka. Tack för välkomnandet Macron ; ska jag ta en taxi för att hinna med den vändande färjan? Nej, det skulle jag självklart inte. Jag saknade faktiskt Frankrike och jag ville verkligen utnyttja de här sista resterande månaderna.

 

Je n’arrivais pas à dormir pendant les 58 minutes que j’avais dans le train entre Rostock et Schwerin. Dans cette nouvelle gare j’avais 3 heures et 40 minutes d’attente, donc j’ai fait mon mieux pour m’endormir sur un banc en métal sur le quai. Je m’étais habillé chaudement au bateau, mais j’avais quand même froid et c’était tout simplement impossible de dormir. Je ne peux bien sûr pas imaginer comment c’est de ne pas avoir un endroit à appeler chez soi, de ne pas avoir un abri, un toit et des murs qui protègent contre le froid et la pluie, mais je peux dire que cet instant où j’ai essayé en vaine de m’endormir m’a rendu plus humble.

 

Jag lyckades inte somna under den 58 minuter långa tågresan mellan Rostock och Schwerin. Nästa byte varade i 3 timmar och 40 minuter så jag gjorde verkligen mitt bästa för att somna på en kall metallbänk på perrongen. På båten hade jag passat på att klä mig varmt, men jag frös ändå och det var helt enkelt omöjligt att somna. Jag kan såklart inte föreställa mig hur det är att inte ha någonstans att kalla hemma, att inte ha tak över huvudet, att inte ha skydd mot regn och kyla, men jag kan säga att den här erfarenheten, av att utan resultat försöka somna utomhus, har gjort mig mer ödmjuk.

Maintenant je veux offrir quelques mots de remerciement aux Allemandes pour leur sens de structure. Pendant mon aller-retour en Suède j’ai trouvé plusieurs choses qui m’ont fait sourire parce qu’elles font vraiment preuve que le stéréotype que les Allemandes sont un peuple très organisé, est correct ;) Les tickets de DB précisent sur quel quai on monte le train et à quel quai on descend et ça simplifie vraiment la vie pour les voyageurs ! Hélas, ni les tickets français, ni les tickets suédois offrent ce service. Aux plusieurs gares allemandes j’ai vu des tableaux montrant tous les départs et toutes les arrivées des trains, quels sont leurs numéros, de quel quai ils partent, où ils vont, quels sont leurs terminus, par quelles villes ils passent etc. Quand j’ai fait une inspection de la gare à Schwerin (après d'avoir compris que j'allais rester éveillé quelques heures de plus) j’ai aussi trouvé une carte de tous les trains régionaux et une carte décrivant où se mettre sur le quai pour immédiatement pouvoir monter son wagon. Et une station de désinfection.

 

Nu vill jag ägna ett stycke och tacka tyskarna för deras sinne för organisation. Under min resa till och från Sverige har jag flera gånger småskrattat åt saker som bekräftar stereotypen av tyskar som ett mycket välorganiserat folk ;) DBs biljetter berättar både vilken perrong tågen man åker med avgår från och vilken perrong man anländer till och detta underlättar verkligen för resenärerna. Det är tyvärr ingen service jag har erbjudits av annat än just tyska biljetter för tåg inom Tysklands gränser. På tyska tågstationer har jag också hittat anslagstavlor som visar samtliga avgångar och ankomster, tågnumren, från vilken perrong tågen avgår, deras slutstationer, vilka städer de passerar osv. När jag gjorde en rundtur på Schwerins station hittade jag även en karta över regionaltågen samt en karta som visade var man ska ställa sig på perrongen för att genast komma rätt och kunna stiga på sin vagn. Jag hittade också en desinfektionsstation.

 

Au train pour aller à Hambourg, mon cerveau pensait finalement que c’était une bonne idée de me donner une heure de sommeil. A Hambourg Hbf j’ai encore une fois profité de la belle vue sur les voies, les quais et les humains et puis, quand je suis monté le prochain train, j’ai retrouvé le sommeil qui m’a permis de m’enfuir le fatigue deux heures. Pour seulement me réveiller et découvrir que le train était en retard. En plus, Karlsruhe, ma prochaine arrête était une des arrêtes où j’avais le moins de temps pour changer. Parfois on adore la vie.

 

På tåget till Hamburg tyckte äntligen min hjärna att det var en bra idé att ge mig lite sömn. På Hamburg Hbf fick jag än en gång lov att njuta av den fina utsikten över spåren, perrongerna och människorna och när jag hade stigit på nästa tåg återfann jag sömnen och kunde fly tröttheten ytterligare två timmar. För att vakna och inse att tåget hade hunnit bli försenat. Nästa stopp, Karlsruhe, var dessutom en av de stopp som jag hade minst bytestid på. Ibland älskar man livet.

Heureusement j’ai été à temps pour le train à Paris. Il faisait chaud à Karlsruhe, mais ça n’était rien en comparaison avec la chaleur dans la capitale française ! Pas question de profiter du soleil, se reposer dans la gare était la seule option. Aux gares parisiennes on a la stratégie de donner l’information sur les quais de départs au dernier moment - pas trop covid quand tout le monde qui attende, monte en même temps. Et puis dans le train tous les sièges étaient occupés. Il y avait une foule énorme.

 

Turligt nog hann jag med tåget till Paris. Det var varmt i Karlsruhe, men det var inget i jämförelse med värmen i Paris! Det var inte fråga om att njuta i solen, nej det var att vila sig i skuggan på tågstationen som gällde. På parisiska tågstationer ges informationen om vilken perrong man ska söka sig till, inte i lika god tid som i Tyskland. Den ges i sista sekund så att alla passagerare går på samtidigt - jättebra ur ett pandemiperspektiv. Ännu bättre sen när hela tåget är helt utsålt och det sitter folk precis överallt.

 

15h32, le seul quai dévoilé était l'un pour le train qui partait à 15h52.

 

Klockan 15:32 var den enda avgång vars perrong var avslöjad den som gick 15:52.

 

Enfin chez moi à l’appartement elliantais ! Rien ne pouvait m’empêcher de dormir (même pas les deux réveils que j’avais oublié d’éteindre…). Dix heures et demie de sommeil et j’étais comme une nouvelle personne. Je suis content qu’il me reste cinq mois pour me reposer avant le retour en Suède, et par là j’espère que le Flixbus a recommencé de circuler.

 

Äntligen hemma i min lägenhet i Elliant. Inget kunde stoppa mig från att sova (inte ens de två larmen som jag hade glömt att stänga av…). Tio och en halv timmes sömn och jag var som en ny människa. Jag är glad att jag har fem månader kvar för att kunna vila upp mig innan jag åker tillbaka till Sverige och då hoppas jag också att Flixbus har börjat köra sina turer igen.